תל-אביב – (ישראל) תערוכה פוטוסופיה בגלריה סטודיו שוקי קוק