סאול (דרום קוראה) תערוכה פוטוסופיה ב-World Culture Organization