ליסבון (פורטוגל)- סדנא- צילום ככלי לטרנספורמציה עצמית