קרית טבעון (ישראל) – הרצאה פתיחת הפסטיבל לקולנוע רוחני