"מגשרים על ההבדלים באמצעות שפת האמנות" – גלריית לה סוטרה מומבאי – הודו

הסרטון באנגלית