הקלטת רדיו עם מאיה רובין מרדיו ירושלים על השקת הספר פוטוסופיה