שיחה עם נילי ליבוביץ בתוכנית שיחות בשישי קול הכנרת