במסגרת הקונגרס הבינלאומי הרמס עבור 2400 יום השנה של הקרן של אפלטון האקדמיה

הסרטון דובר אנגלית, צרפתית וספרדית