אוקטובר 2020:

הצגת הדפסי פוטוסופיה חדשים בפריס.


נובמבר 2020:

תערוכת פוטוסופיה ב"בית ציוני אמריקה ", בתל אביב.