מה המשמעות של תרגול מסירות? אינני מתייחס למסירות כמעשה תרבותי ומכני, אלא כצורך טבעי העולה מהעצמי הפנימי, מהלב. יש שיאמרו שהמסירות היא סימן לחולשה, שכן האדם החופשי והעצמאי אינו צריך להיכנע לשום ישות או כוח עליון. אבל אינני חושב כך, למעשה, אני רואה את זה- וחווה את זה- בצורה הפוכה.
עבורי, התמסרות היא תכונה של כוח, מכיוון שעל מנת להתמסר באמת למטרה גבוהה יותר, תחילה על האדם להיות מסור לעצמו, לצרכים הגבוהים שלו, ולזכות בחופש שלו.

התמסרות היא צורה גבוהה יותר של אהבה ותודעה, ואף עבד אינו יכול להציע את מתנת האהבה. אבל האם יש עדיין עבדים כיום? למרבה הצער כן, כל אלה מאיתנו שמאמינים שהם חיים כשהם רק שורדים. רובם לא היו מכירים בעצמם כעבדים, כה חזקים הם קירות התא שלהם. ומכיוון שאלו אינם קירות גלויים, אלא קירות הקיימים במוחם, קשה לשבור אותם. קשה… אך לא בלתי אפשרי.

במובן מסוים, התמסרות אמיתית היא בעת ובעונה אחת המפתח והמטרה של מהפכה גדולה: מהפכה של התודעה האנושית.