התמונה הזו צולמה בלונדון, באחר צהריים שטוף שמש, כאשר קבוצה של נערות בית-ספר יצאו להפסקה על מנת לשבת בצל, מחפשות הגנה מפני השמש החמה. אך אחת מהן לא נהגה כמו כולן. אחת הייתה שונה כאשר בחרה לשבת תחת השמש. התצלום מדגיש את ההבדל, עם שורת היושבות בחושך ברקע ו"השונה "שבחזית, מוארת על ידי השמש.

אני אוהב את הרגע הפשוט הזה מאוד, ולקחתי את התמונה הזו כפי שהוא הוגשה לי, כמתנה וכהזדמנות. בכל פעם שאני מסתכל עליה, אני נזכר שאין צורך לחשוש להיות שונה ולא ללכת עם הזרם.