התצלום צולם בקוריטיבה, ברזיל, לפני מספר שנים. חלונות רבים מפרידים בין הרחוב לבין "פאטיו" פנימי שבו משחקים ילדים. כל חלון משקף חלק נפרד של המציאות – הוא שקוף מספיק על מנת לראות את הילדים בצד השני – ובמקביל פועל כמראה, המשקפת חלקים מהרחוב.

התוצאה היא פסיפס חי, פאזל חי. אבל למרות הרגשת ה "פסיפס" המתקבלת, המציאות היא אחת. אנחנו פשוט איננו רואים אותה ככזו.

עלינו לזכור זאת כשאנו מתייחסים לאנשים אחרים: שונים ככל שאנו נראים זה מזה – האנושות היא אחת.