התערוכה – המוצגת בישראל בפעם השניה – נפתחה ע"י אלמוג מודעי, מנהל מרכז "אקרופוליס החדשה" בחיפה