סרטון ראשון של ה-"וידאו-בלוג פוטוסופיה". מבוא למושג פוטוסופיה.