לשמור על המרכז פירושו לא לאפשר לעצמנו להיות מושפעים מנסיבות חיצוניות ופנימיות. לא לאפשר לרגשותינו ולדעותינו – שתיהן תמיד סובייקטיביות – להשתלט עלינו. על האינטליגנציה והדמיון להוביל אותנו .

אינטליגנציה איננה דיעה, היא הבחנה. היא הכוח לראות את המציאות כפי שהיא באמת, מעבר לצעיפים והרבדים הרבים. ודמיון איננו פנטזיה.

הדמיון הוא הכוח להתחקות אחר דרך ברורה בין ההווה לעתיד, בין מה שיש למה שיכול להיות. שניהם, האינטליגנציה כמו גם הדמיון, שייכים לכל אדם, אך לא כל בני האדם מטפחים אותם.

לשם כך צריך האדם להיות במרכז שלו ולהילחם כדי לשמור על המרכז הזה, לא להתרחק ממנו, גם אם כל מה שקיים בתוכנו וסביבנו נוטה לנוע. כמו הסלע בתמונה הזו. הוא לא יזוז … אף נגד כל הסיכויים.