לצייר זה לעבוד עם צבעים. זה כרוך בלערבב את הצבעים, לתת להם צורה, לארגן את הצבעים באופן בו הם יוכלו לגלות את היחסים העדינים המתקיימים ביניהם, ליצור דיאלוג ויזואלי. מגוון הצבעים אולי נראה אינסופי, אך יש אלמנט אחד המאחד את כולם, וזהו האור.

בכל צבע קיים אור. האור הוא האלמנט המאפשר לנו לקלוט את הצבעים, או מאפשר לצבעים להתבטא.

באופן אלגורי, האור מייצג הכרה. מגוון הצבעים האינסופי דומה למגוון האינסופי של האנושות: כל אדם הוא ספציפי, שונה, יש לו "צבע" משלו (ואני לא מתכוון רק לצבע העור), אבל קיים אלמנט אחד שמאחד את כולנו: האור, או במקרה הזה: ההכרה.

חשוב לזכור שלמרות המגוון וההבדלים הנראים לעין, אנחנו אחד! אנושות אחת, שחיה על אותה פלנטה, החולקת גורל משותף אחד. אם אנו מאבדים את ההכרה בטבענו האנושי האמיתי, הנפרדות עשויה לגבור על האחדות, ולא נוכל "לצייר", ליצור, עם חיינו.

חשוב לא לאבד את ההכרה באחדות. במיוחד בתקופות אלה של סערות פוליטיות ברחבי העולם.