בני האדם יפים כשהם אותנטיים. אבל מה המשמעות של "להיות אותנטי"? אנו אותנטיים כשאנחנו מקבלים את עצמנו כמו שאנחנו, עם חולשתנו וכוחנו, ואיננו משקרים לעצמנו, איננו מנסים להסתיר או להצדיק את החולשות.

אין זה אומר שאל לנו לעבוד על מנת למגר אותם, או לפחות לשלוט בהם. כמובן, עלינו לעשות זאת מסיבות רבות, אשר הראשונה שבהן היא על מנת להיות אדם טוב יותר. אך לשם כך עלינו קודם לזהות את חולשותינו ולהכיר בהן, מכיוון שעלינו להיות מודעים להן.

האיש בתמונה הוא שומר במוזיאון פרטי בהודו. אינני יכול לומר מהן חולשותיו ולא מהן נקודות החוזקה שלו. התמונה אינה חושפת אותם. אבל הוא מהווה עבורי דוגמה חזקה לאותנטיות. מישהו שמח, מחייך, עם מראה מאוד ייחודי, אשר אינו מנסה, אף לא לרגע, לעטות על עצמו מסכה. הוא נראה אותנטי, דבר ההופך אותו, בעיניי, לאדם יפה.