הקלטת רדיו עם נילי לבוביץ מרדיו כנרת על השקת הספר פוטוסופיה