נאום של פייר פאולין באירוע הפתיחה.

שוקי קוק, אוצר התערוכה, מדבר באירוע הפתיחה.

לפני הצבת התערוכה, חתום על ההדפסים בגלריה